RYTMUS a JAZZ - koncertní workshop pro mládež

Podrobnější informace najdete na stránkách projektu - RYTMUS a JAZZ
http://rytmus-a-jazz.webnode.cz/

 

Koncerty Media Market Agency Prague s projektem RYTMUS a JAZZ pro mládež jsou určeny pro mladé publikum v rámci širokého mezinárodně pojatého konceptu evropských zemí. Pro určité příležitosti se tudíž plánují společná vystoupení umělců různých národností. Na pódiu tak spolu mohou tvořit hudbu jazzmani z Německa, Čech, Anglie, Slovenska, Španělska, Polska, atd. Základní průvodní slovo koncertů je ve třech jazykových mutacích česky, anglicky, německy. Pro vystoupení je připravena také verze dobře srozumitelná pro slovenskou a polskou mládež. Koncerty pro mládež lze pojmout mnoha způsoby. Umělecká produkce MMAP se zabývá koncerty pro děti a mládež již od devadesátých let, mnoho modelů podobných hudebně-vzdělávacích představení si tudíž již vyzkoušela v praxi. Jako nejvhodnější se ukázala být klasická živá koncertní produkce s průvodním slovem. Význam takových produkcí v poslední době stále více roste a to z mnoha důvodů. Děti si mohou z internetu stáhnout hudbu nebo video, co však stáhnout nelze, to je jedinečnost koncertu naživo a v reálném čase. Nejde přitom pouze o výkony nebo atmosféru produkce. Nýbrž také o zvuk jazzového tělesa, proudící z pódia. Tento zvuk má paradoxně dnes pro mnoho posluchačů naprosto neznámé vlastnosti a dimenze. Koncert, to je především neopakovatelný zážitek a jeho unikátnost lze jen částečně zachytit do hudební konzervy. Umělec na pódiu není digitálním produktem a svojí přítomností předává divákům vedle hudby mnoho dalších nadhodnot. Většina hudebníků projektu RYTMUS a JAZZ pro mládež jsou také aktivními pedagogy, s praxí výuky jednotlivců i kolektivů a to jim dodává nejen odpovídající vědomosti, ale také dobrou znalost práce s mladými lidmi. Své zkušenosti využívají k dosažení cíle, který by měl být hlavní metou každého pedagoga – snaha vzbudit opravdový zájem či u některých posluchačů dokonce zažehnout plamen celoživotní vášně pro jazzovou hudbu.

Koncert RYTMUS a JAZZ pro mládež  I.  ( určeno 3. až 5. třídě základních škol )
Děti na prvním stupni jsou velmi vnímavými diváky a většina toho, s čím se na jazzovém koncertu setkají je pro ně zcela nová záležitost. Koncert Jazz´n´Relax pro mládež pro první stupeň ZŠ je tudíž především o poznávání nového. Od hudebních nástrojů, pódiové techniky, po jazzové hudební styly a improvizaci. V tomto vystoupení se v některých skladbách mohou děti do hudby také samy zapojit tím, že se přidají k muzikantům hrou na jednoduché ozvučné nástroje, různé perkuse, ale i třeba na tělo. Koncert mohou proto také doprovodit tleskáním či luskáním.
Dozví se také, jak se správně chová divák jazzového koncertu a jak se jeho chování liší od chování posluchače klasické hudby. Cílem tohoto prvního jazzového koncertu je dostat jazz do povědomí velmi mladého diváka a ukázat mu, že existuje hudební styl, který je odlišný od většiny hudby jemu známé z rádia a televize. Že tato hudba vznikla v Americe, že to může být legrace a že by určitě stálo za to, zajít si na podobný koncert ještě někdy příště.

 

Koncert RYTMUS a JAZZ pro mládež II.  ( určeno II.stupni základních škol )
Koncerty pro II.stupeň bývají koncerty konfrontace kultur nebo generací. Dospívající divák má již svoje vzory a domnívá se, že si pevně stojí za svým názorem. Často však netuší, kde se tu jeho názor objevil, nezná souvislosti, neví, jaká hudba ovlivňovala jeho vrstevníky před padesáti, či více lety. Netuší, kde se tu vzal rock´n´roll nebo country, ani že za nejúspěšnějšími alby Michaela Jacksona stáli především jazzmani.
Mládež z druhého stupně ZŠ umí být velmi kritickým publikem. Proto hudebníci v pořadu Jazz´n´Relax pro mládež kladou velký důraz na správně zvolený úvod a na příznivou atmosféru v sále, aby se mladé posluchačstvo vyhnulo stresu a vzbudil se v něm zájem o nové informace. Takové publikum si potom odnese řadu nových informací. Hudebníci postupně odkrývají dějinné, hudební nebo dokonce technologické souvislosti vývoje jazzu a zabrousí také do příbuzných stylů hudby 20.století. Pojmy, které by si měl divák z tohoto koncertu zapamatovat jsou například: Duke Ellington, Miles Davis, Glen Miller, Louis Armstrong, Swing, Dixieland, Bebop, Blues, Fussion, Improvizace, Jam Session, atd.  

 

Koncert RYTMUS a JAZZ pro mládež III.  ( určeno středním školám )
Divák ve středoškolském věku je velmi citlivý na vše opravdové, původní, autorské a neotřepané. Koncert Jazz´n´Relax pro mládež pro střední školy se tudíž ze všech třech jazzových koncertů nejvíce podobá standardnímu jazzovému koncertu. Důraz je kladen především na kvalitu a pravdivost, protože účinkující si velmi dobře uvědomují, jak je kvalita jimi odvedeného výkonu důležitá pro další vývoj mladých posluchačů. Středoškolákovi je sice stále co vysvětlovat, avšak toto jazzové vystoupení se snaží nezabředávat do popisů, spíše naznačovat a upozorňovat.
Středoškolský divák by měl znát některé melodie patřící ke klasickému fondu jazzových standardů a měl by je  také umět zařadit do odpovídajícího stylu a epochy. Proto zde společně s vlastním, autorským repertoárem vystupujících umělců zazní také standardní jazzové skladby jako: The Girl From Ipanema, Wave, Stella by Starlight, Misty, Bye, Bye Blackbird, Autumn Leaves, Blue Monk, Lady be Good, atd.

 

Třešnička na koncertním dortu - rytmické a perkusní nástroje
Pro pochopení rytmického tepu jazzové hudby, je vhodné, aby si divák některé věci ověřil v praxi. Ideální možností je vyzkoušet si jak rytmus funguje přímo, a to během tohoto koncertu, společně s muzikanty. Návštěvníci proto dostanou k dispozici jednoduché ozvučné a perkusní nástroje, díky nimž si ověří, jak nelehké je hrát správně rytmus. Většina z nich se tak v této dovednosti o něco zdokonalí. Nástroje si potom děti odnesou domů, jako památku na zajímavý zážitek a jako pomůcku pro další rytmické pokusy. Učitelé se však nemusí obávat, že na koncertu díky tom vznikne nezvladatelná, či příliš hlučná atmosféra. Děti musí správnou komunikací a aktivním přístupem samy přesvědčit, že jsou schopny podobný dárek během koncertu přijmout. Pokud se jim to nepodaří,  bude jim odměnou za návštevu alespoň posezení a dobrá hudba.